Kosten ontwikkelings-gerichte kinderopvang (OKI) 2019

Per 1 januari 2019 wijzigt de hoogte van de ouderbijdrage van de Ontwikkelingsgerichte Kindervang. Tot een inkomen van € 29.879 worden de kosten volledig vergoed door de gemeente.

In 2019 wordt de hoogte van de ouderlijke en gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang (OKI) aangepast. Deze wijziging is o.a. nodig omdat de belastingdienst de bedragen voor de kinderopvangtoeslag in 2019 wijzigt en de kostprijs van de OKI stijgt. Hieronder kunt u lezen wat dit in uw situatie betekent. AIs uw gezamenlijk toetsingsinkomen 2017 lager is dan € 29.879,-- betaald de gemeente de volledige kosten van de OKI als u woonachtig bent in de gemeente Bergen.

Inkomensverklaring indienen

Alle ouders met een gezamenlijk inkomen zoals opgenomen in onderstaande tabellen met een Inschaling van 1 tot en met 8 dienen een “inkomensverklaring 2017” op te vragen bij de Belasting Telefoon om de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage te kunnen bepalen. Lever deze voor de eerste incassomaand bij ’t Kienderbènkske in, zodat een juiste inschaling van de ouderbijdrage kan worden gemaakt. Als uw kind nog niet is ingeschreven levert u dit samen met de inschrijving in. De inkomensverklaring kunt u (gratis) aanvragen via de Belasting Telefoon 0800 0543 (optie 3 – 1 – 1). Houd uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt binnen 5 werkdagen de verklaring thuis. Het is tevens mogelijk de inkomensverklaring te downloaden via mijnoverheid.nl. Indien u de verklaring niet bij ’t Kienderbènkske in wilt leveren, is het tevens mogelijk deze in te leveren bij de gemeente, team Samenleving ambtenaar onderwijs. Geef hierbij ook aan of u wel of geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslagregeling. De gemeente zal hierna de betreffende inschaling (1 t/m 8) kenbaar maken aan ’t Kienderbènkske. Hebt u een gezamenlijk inkomen dat overeenkomt met de tabel Inschaling 9 dan hoeft u geen inkomensverklaring in te leveren.

Ouderbijdrage OKI vanaf 2019

Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage maken we een onderscheid tussen:
  • a) Ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en
  • b) Ouders die wel gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag

a) Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.

Omdat u geen kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, vult u een “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in en geeft dat af bij ’t Kienderbènkske. U kunt deze verklaring downloaden via het ouderportaal van ’t Kienderbènkske of aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ouders die deze verklaring in het verleden hebben afgegeven, hoeven deze niet nogmaals in te leveren. Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2017”, kunt u in onderstaande tabel aflezen wat uw maandelijkse bijdrage is.
Inschaling
1
2
3
4
5
6a
6b
Gezamelijk toetsingsinkomen 2017
lager dan - € 29.879
€ 29.880 - € 41.116
€ 41.117 - € 55.924
€ 55.925 - € 80.387
€ 80.388 - € 111.393
€ 111.394 - € 123.919
€ 123.920 - en hoger
Ouderbijdrage (incasso) per maand
€ 0
€ 49.20
€ 57.86
€ 74.00
€ 100.60
€ 119.78
€ 124.46
Bijdrage gemeente per maand (1)
€ 238.87
€ 189.67
€ 180.98
€ 164.87
€ 138.27
€ 119.09
€ 114.41
(1): bedrag gaat rechtstreeks van gemeente naar OKI

b) Voor ouders die wel gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag

Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst met behulp van de overeenkomst van ‘t Kienderbènkske. Deze ontvangt u ongeveer 1 maand voor de plaatsingsdatum. Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2017”, kunt u in de tabel op de volgende pagina aflezen wat uw eigen bijdrage wordt. De eigen bijdrage en de kinderopvangtoeslag zullen maandelijks worden geïncasseerd.
Inschaling
7
8
9
Gezamelijk toetsingsinkomen 2016
lager dan - € 19.433
€ 19.434 - € 29.879
€ 29.880 - € 41.116
€ 41.117 - € 55.924
€ 55.925 - € 80.387
€ 80.388 - € 111.393
€ 111.394 - € 123.919
€ 123.920 - en hoger
Ouderbijdrage (incasso) per maand tussen
€ 0
€ 0
€ 45.18 - € 52.95
€ 53.88 - € 61.90
€ 63.37 - € 84.63
€ 87.57 - € 113.63
€ 116.17 - € 123.39
€ 124.46
Kinderopvangtoeslag per maand tussen
€ 128.32
€ 128.32 - € 123.78
€ 122.97 - € 116.02
€ 115.06 - € 107.07
€ 105.60 - € 84.34
€ 81.40 -€ 55.34
€ 52.80 - € 45.58
€ 44.51
Inschaling
7
8
9
Incasso per maand
€ 128.32
€ 123.78
€ 168.97
€ 168.97
€ 168.97
€ 168.97
€ 168.97
€ 168.97
Bijdrage gemeente per maand tussen (1)
€ 128.32
€ 123.78
€ 69.90
€ 69.90
€ 69.90
€ 69.90
€ 69.90
€ 69.90
(1): bedrag gaat rechtstreeks van gemeente naar OKI

Wat als mijn inkomen in 2019 veel lager is dan in 2017?

Ouders die met een forse inkomensachteruitgang (toetsingsinkomen in 2019 is minder dan in 2017) te maken krijgen, kunnen gebruik maken van de vangnetregeling. Indien dit bij u speelt dient u gedocumenteerd aan te tonen dat u voor de vangnetregeling in aanmerking komt. Dit doet u door:
  • a) het overleggen van een inkomensverklaring 2017 en
  • b) aan te tonen dat u een bijstandsuitkering ontvangt of
  • c) het overleggen van 3 loonstroken over recente opeenvolgende maanden en
U levert een kopie van deze papieren in bij ’t Kienderbènkske. Als uit de controle blijkt dat u in 2018 daadwerkelijk in een lagere inkomensgroep ingedeeld wordt, betaalt u een lagere ouderbijdrage.

Ouderbijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vanaf 2019

1. Periode januari tot en met juli 2019
Ook in 2019 wordt de ouderbijdrage voor VVE voor het 1e en 2e dagdeel (is samen 5 uur) berekend zoals hiervoor in de tabellen is aangegeven. Het 3e en 4e dagdeel VVE (is samen 5 uur) wordt bekostigd door de gemeente. Deze bekostiging gaat rechtstreeks van de gemeente naar ’t Kienderbènkske.
2. Periode augustus tot en met december 2019
Als uw zoon of dochter vanaf augustus 2019 met VVE start wordt de ouderbijdrage voor de eerste 5 uur berekend zoals hiervoor in de tabbellen aangegeven. Voor de VVE uren hierna zal de gemeente deze bekostigen.

Wilt u geen inkomensverklaring overleggen?

U wordt dan automatisch ingedeeld in de hoogste schaal van het gezamenlijk toetsingsinkomen 2017.

Inkomensverklaring 2017 nog niet beschikbaar?

Bij met name ondernemers kan het voorkomen dat de inkomensverklaring over 2017 nog niet beschikbaar is. In deze situaties volstaat het om de inkomensverklaring van 2016 af te geven.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft of als iets niet duidelijk is na het lezen van deze brief kunt u contact opnemen met ’t Kienderbènkske Tel: (0478) 85 35 00 Mobiel: 06 16 19 73 62 of de gemeente Bergen tel: (0485) 34 83 83.