‘t Kienderbčnkske kinderopvang van 0-12 jaar
© ‘t Kienderbènkske VOF

BSO Well

Locatie

De BSO in Well kent 1 groepsruimte waar maximaal 20 kinderen per dag kunnen worden opgevangen.

Indeling

De groepsruimte is ruim van opzet en heeft een oppervlakte van ongeveer 80

vierkante meter.

De groep is opgedeeld in diverse speelhoeken. Kinderen kunnen zo zelf de keuze maken in welke speelhoek en met welke materialen zij willen spelen. De buitenschoolse opvang in Well heeft een eigen grote buitenruimte waar de kinderen dagelijks veilig buiten kunnen spelen. De buitenruimte heeft een grote zandbak met speeltoestel en een wipkip en een grote variatie aan buitenspeelmaterialen.

Opvangmogelijkheden

- VSO: 7:30 - 8:30 uur - TSO: 12:00 - 13:00 uur (€ 4,50/ uur) - NSO: 15:00 - 18:30 uur - Vakanties: 7:30 - 18:30 uur - Verlengde opvang 7:00 - 7:30 uur - Verlengde opvang 6:30 - 7:30 uur Op erkende nationale feestdagen inclusief 5 mei eens in de 5 jaar (2020) en carnavalsmaandag en -dinsdag is ‘t Kienderbènkske gesloten.

Reguliere opvang

Ouders kunnen gebruik maken van reguliere opvang indien zij 1 dagdeel (VSO en/ of NSO) per schoolweek afnemen en/ of 1 dag tijdens de vakantieweken. De uurprijs voor de reguliere opvang bedraagt € 7,44. Het fruit is hierbij inbegrepen. Gedurende de schoolvakanties is het eten en drinken tevens inbegrepen.

Flexibele opvang

Ouders kunnen gebruik maken van flexibele opvang tegen een uurprijs van € 8,20. De flexibele opvang bij de VSO bedraagt minimaal ½ uur. De flexibele opvang bij de NSO bedraagt minimaal 2 uur. Het fruit is inbegrepen. Gedurende de schoolvakanties is het eten en drinken tevens inbegrepen.

Kinderopvangtoeslag

Ouders ontvangen (als zij hiervoor in aanmerking komen) maandelijks de kinderopvangtoeslag. Men kan maximaal 70% aan uren van de minst werkende partner aan kinderopvangtoeslag aanvragen. VOORBEELD: Stel je werkt 24 uur en je partner 36 uur. Je kunt dan 70% van 24 uur is ongeveer 17 uur aan kinderopvangtoeslag per week aanvragen.

Netto-uurprijzen

Onderstaand zijn enkele gezamenlijke inkomens opgenomen met de daarbij horende netto uurprijs gebaseerd op de reguliere opvang. €   20.000 € 0,91 €   40.000 € 1,64 €   60.000 € 2,42 €   80.000 € 3,74 € 100.000 € 5,02

Berekening netto-kosten

Als voorbeeld: een vaste dag per week VSO, NSO en een vaste dag per week vakantie afnemen: - aantal uur VSO per week: (7:30 - 8:30 uur) 1 uur x 40 weken = 40 uur per jaar. - aantal uur NSO per week: (14:10 - 18:30 uur) 4,3 uur x 40 weken = 173,3 uur per jaar. - Gemiddeld aantal uur VSO en NSO per maand: (40 uur + 173,3 uur / 12 maanden) = 17,78 uur. - aantal uur vakantieopvang per week: (7:30 - 18:30 uur) 11 uur x 12 weken = 132 per jaar Gemiddeld aantal uur vakantie opvang per maand: (132 uur/ 12 maanden) = 11 uur Gemiddeld aantal uur VSO, NSO en vakantieopvang per maand (17,78 + 11) = 28,78 uur. De maandelijkse factuur bedraagt in dit geval: (28,78 uur x € 7,44) = € 214,11. Vervolgens nemen we als voorbeeld een gezamenlijk inkomen van € 40.000,-. Jullie eigen bijdrage per maand bedraagt in dat geval ongeveer (28,78 x € 1,64) = € 47,20. Via onderstaande link (gezamenlijke inkomens), zijn verschillende gezamenlijke inkomens oftewel toetsingsinkomen opgenomen met de daarbij behorende netto uurprijs. Download: Gezamenlijke inkomens

Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Inschrijfformulieren zijn tevens aanwezig op de locatie of op te vragen via ons emailadres. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per kind (eenmalige kosten per kind). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen we jullie een ontvangstbevestiging. Ongeveer 2 maanden voor de plaatsingsdatum sturen we de nodige informatie toe. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker jullie ongeveer 2 weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum uit om alles door te spreken en een eventuele rondleiding. Het is overigens niet noodzakelijk om 2 maanden voorafgaand aan de plaatsing jullie kind in te schrijven. De inschrijving kan ook op korte termijn plaatsvinden.

Adresgegevens

Kasteellaan 25 5855 AD te Well GSM: 06 16 19 73 57 Landelijk registratienummer: 162975260 INSPECTIERAPPORT VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID

Recensies BSO Well

Onze zoon heeft vanaf groep 1 tot groep 5 gebruik gemaakt van de BSO van het Kienderbènkske locatie Well. Hij is hier altijd met veel plezier naar toe gegaan. Hij voelde zich altijd vrij bij de leiding, ook als dit door vakanties iemand anders was dan de vaste kracht. Als ouders hebben wij ook altijd een prima band gehad met alle leiding. Als er iets was, stonden ze altijd met een luisterend oor klaar. Dat geldt ook voor Ruben en Linda. We willen iedereen die betrokken is bij  BSO locatie Well heel hartelijk danken voor de jarenlange goede zorgen voor onze zoon. Wij kunnen het Kienderbènkske van harte aanbevelen als u op zoek bent naar goede opvang voor uw kind. Na lang aarzelen zeg ik de BSO op voor onze zoon en dochter. Vanmiddag heb ik je telefonisch al aangegeven dat dat niet ligt aan ‘t Kienderbènkske of de leidsters. We hebben de afgelopen jaren als zeer prettig ervaren; de kinderen gaan altijd met veel plezier naar de BSO. Het is ook bij het ophalen duidelijk te zien dat ze er zich thuis voelen. En er is altijd veel mogelijk geweest om ook onder de BSO-tijden toch nog externe activiteiten in Well te doen (type-les en dansen). De kinderen zijn daarbij altijd goed opgevangen. Het is prettig dat dat mogelijk is. Toch hebben we besloten om te stoppen met de opvang op de BSO. Het komt praktisch beter uit om de opvang op een andere wijze te regelen, nu onze oudste zoon op de middelbare school zit en onze dochter gaat dansen. Onze kinderen zullen nog wel een keer binnenvallen voor een praatje. Hartelijk dank voor de fijne tijd. Hierbij willen we aangeven dat onze kinderen volgend schooljaar geen gebruik meer gaan maken van de BSO aangezien mijn werkdagen gaan veranderen kunnen we de opvang anders gaan regelen. We willen jullie bedanken voor alle jaren opvang. De laatste dag voor onze dochter op de BSO zit er alweer op. Bij deze wil ik jullie even bedanken voor de goede opvang die jullie (en natuurlijk jullie personeel) geboden hebben. Ik wil mijn complimenten geven over de wijze waarop jullie de opvang organiseren en over de communicatie hieromtrent. We hebben vergelijkingsmateriaal, gezien onze 2 kleinsten nog in Venray op het kinderdagverblijf zitten en ik moet zeggen dat zij qua organisatie en bedrijfsvoering niet kunnen tippen aan jullie. Dus deze symbolische "veer" hebben jullie wat ons betreft zeker verdiend. Aangezien het erg goed gaat met onze dochter bij jullie op de BSO wil ik ze frequenter plaatsen. De eerste dagen zijn erg belangrijk, ook voor ons als ouders. Ook fantastisch spontaan maar ook proffesioneel personeel hebben jullie in dienst, dit maakt het voor ons een stuk aangenamer; mijn complimenten voor de goede regelingen en vooral begeleiding van onze dochter, ons en andere bijkomende zaken. We hopen dat het op deze voet verder zal gaan, zodat we nog lang met plezier gebruik kunnen maken van jullie opvang.
‘t Kienderbènkske KvK-nummer: 12067219 Hoofdkantoor: Kasteellaan 14 5855 AE WEll Tel: 0478 85 35 00 GSM: 06 16 19 73 62 Email: info@kienderbenkske.nl Internet: www.kienderbenkske.nl Facebook: www.facebook.com/Kienderbenkske
Email: info@kienderbenkske.nl
Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel
Login ouders Login ouders
© ‘t Kienderbènkske VOF

BSO Well

Locatie

De BSO in Well kent 1 groepsruimte waar maximaal 20 kinderen per dag kunnen worden opgevangen.

Indeling

De groepsruimte is ruim van opzet en heeft een oppervlakte van

ongeveer 80 vierkante meter.

De groep is opgedeeld in diverse speelhoeken. Kinderen kunnen zo zelf de keuze maken in welke speelhoek en met welke materialen zij willen spelen. De buitenschoolse opvang in Well heeft een eigen grote buitenruimte waar de kinderen dagelijks veilig buiten kunnen spelen. De buitenruimte heeft een grote zandbak met speeltoestel en een wipkip en een grote variatie aan buitenspeelmaterialen.

Opvangmogelijkheden

- VSO: 7:30 - 8:30 uur - TSO: 12:00 - 13:00 uur (€ 4,50/ uur) - NSO: 15:00 - 18:30 uur - Vakanties: 7:30 - 18:30 uur - Verlengde opvang 7:00 - 7:30 uur - Verlengde opvang 6:30 - 7:30 uur Op erkende nationale feestdagen inclusief 5 mei eens in de 5 jaar (2020) en carnavalsmaandag en -dinsdag is ‘t Kienderbènkske gesloten.

Reguliere opvang

Ouders kunnen gebruik maken van reguliere opvang indien zij 1 dagdeel (VSO en/ of NSO) per schoolweek afnemen en/ of 1 dag tijdens de vakantieweken. De uurprijs voor de reguliere opvang bedraagt € 7,44. Het fruit is hierbij inbegrepen. Gedurende de schoolvakanties is het eten en drinken tevens inbegrepen.

Flexibele opvang

Ouders kunnen gebruik maken van flexibele opvang tegen een uurprijs van € 8,20. De flexibele opvang bij de VSO bedraagt minimaal ½ uur. De flexibele opvang bij de NSO bedraagt minimaal 2 uur. Het fruit is inbegrepen. Gedurende de schoolvakanties is het eten en drinken tevens inbegrepen.

Kinderopvangtoeslag

Ouders ontvangen (als zij hiervoor in aanmerking komen) maandelijks de kinderopvangtoeslag. Men kan maximaal 70% aan uren van de minst werkende partner aan kinderopvangtoeslag aanvragen. VOORBEELD: Stel je werkt 24 uur en je partner 36 uur. Je kunt dan 70% van 24 uur is ongeveer 17 uur aan kinderopvangtoeslag per week aanvragen.

Netto-uurprijzen

Onderstaand zijn enkele gezamenlijke inkomens opgenomen met de daarbij horende netto uurprijs gebaseerd op de reguliere opvang. €   20.000 € 0,91 €   40.000 € 1,64 €   60.000 € 2,42 €   80.000 € 3,74 € 100.000 € 5,02

Berekening netto-kosten

Als voorbeeld: een vaste dag per week VSO, NSO en een vaste dag per week vakantie afnemen: - aantal uur VSO per week: (7:30 - 8:30 uur) 1 uur x 40 weken = 40 uur per jaar. - aantal uur NSO per week: (14:10 - 18:30 uur) 4,3 uur x 40 weken = 173,3 uur per jaar. - Gemiddeld aantal uur VSO en NSO per maand: (40 uur + 173,3 uur / 12 maanden) = 17,78 uur. - aantal uur vakantieopvang per week: (7:30 - 18:30 uur) 11 uur x 12 weken = 132 per jaar Gemiddeld aantal uur vakantie opvang per maand: (132 uur/ 12 maanden) = 11 uur Gemiddeld aantal uur VSO, NSO en vakantieopvang per maand (17,78 + 11) = 28,78 uur. De maandelijkse factuur bedraagt in dit geval: (28,78 uur x € 7,44) = € 214,11. Vervolgens nemen we als voorbeeld een gezamenlijk inkomen van € 40.000,-. Jullie eigen bijdrage per maand bedraagt in dat geval ongeveer (28,78 x € 1,64) = € 47,20. Via onderstaande link (gezamenlijke inkomens), zijn verschillende gezamenlijke inkomens oftewel toetsingsinkomen opgenomen met de daarbij behorende netto uurprijs. Download: Gezamenlijke inkomens

Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Inschrijfformulieren zijn tevens aanwezig op de locatie of op te vragen via ons emailadres. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per kind (eenmalige kosten per kind). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen we jullie een ontvangstbevestiging. Ongeveer 2 maanden voor de plaatsingsdatum sturen we de nodige informatie toe. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker jullie ongeveer 2 weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum uit om alles door te spreken en een eventuele rondleiding. Het is overigens niet noodzakelijk om 2 maanden voorafgaand aan de plaatsing jullie kind in te schrijven. De inschrijving kan ook op korte termijn plaatsvinden.

Adresgegevens

Kasteellaan 25 5855 AD te Well GSM: 06 16 19 73 57 Landelijk registratienummer: 162975260 INSPECTIERAPPORT VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID

Recensies BSO Well

Onze zoon heeft vanaf groep 1 tot groep 5 gebruik gemaakt van de BSO van het Kienderbènkske locatie Well. Hij is hier altijd met veel plezier naar toe gegaan. Hij voelde zich altijd vrij bij de leiding, ook als dit door vakanties iemand anders was dan de vaste kracht. Als ouders hebben wij ook altijd een prima band gehad met alle leiding. Als er iets was, stonden ze altijd met een luisterend oor klaar. Dat geldt ook voor Ruben en Linda. We willen iedereen die betrokken is bij  BSO locatie Well heel hartelijk danken voor de jarenlange goede zorgen voor onze zoon. Wij kunnen het Kienderbènkske van harte aanbevelen als u op zoek bent naar goede opvang voor uw kind. Na lang aarzelen zeg ik de BSO op voor onze zoon en dochter. Vanmiddag heb ik je telefonisch al aangegeven dat dat niet ligt aan ‘t Kienderbènkske of de leidsters. We hebben de afgelopen jaren als zeer prettig ervaren; de kinderen gaan altijd met veel plezier naar de BSO. Het is ook bij het ophalen duidelijk te zien dat ze er zich thuis voelen. En er is altijd veel mogelijk geweest om ook onder de BSO-tijden toch nog externe activiteiten in Well te doen (type-les en dansen). De kinderen zijn daarbij altijd goed opgevangen. Het is prettig dat dat mogelijk is. Toch hebben we besloten om te stoppen met de opvang op de BSO. Het komt praktisch beter uit om de opvang op een andere wijze te regelen, nu onze oudste zoon op de middelbare school zit en onze dochter gaat dansen. Onze kinderen zullen nog wel een keer binnenvallen voor een praatje. Hartelijk dank voor de fijne tijd. Hierbij willen we aangeven dat onze kinderen volgend schooljaar geen gebruik meer gaan maken van de BSO aangezien mijn werkdagen gaan veranderen kunnen we de opvang anders gaan regelen. We willen jullie bedanken voor alle jaren opvang. De laatste dag voor onze dochter op de BSO zit er alweer op. Bij deze wil ik jullie even bedanken voor de goede opvang die jullie (en natuurlijk jullie personeel) geboden hebben. Ik wil mijn complimenten geven over de wijze waarop jullie de opvang organiseren en over de communicatie hieromtrent. We hebben vergelijkingsmateriaal, gezien onze 2 kleinsten nog in Venray op het kinderdagverblijf zitten en ik moet zeggen dat zij qua organisatie en bedrijfsvoering niet kunnen tippen aan jullie. Dus deze symbolische "veer" hebben jullie wat ons betreft zeker verdiend. Aangezien het erg goed gaat met onze dochter bij jullie op de BSO wil ik ze frequenter plaatsen. De eerste dagen zijn erg belangrijk, ook voor ons als ouders. Ook fantastisch spontaan maar ook proffesioneel personeel hebben jullie in dienst, dit maakt het voor ons een stuk aangenamer; mijn complimenten voor de goede regelingen en vooral begeleiding van onze dochter, ons en andere bijkomende zaken. We hopen dat het op deze voet verder zal gaan, zodat we nog lang met plezier gebruik kunnen maken van jullie opvang.
Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel
Login ouders Login ouders
‘t Kienderbčnkske kinderopvang van 0-12 jaar

Menu